Hyvät ideat kannattaa kopioida. Reilu viikko sitten uutisoitiin Posion kunnan palkitsemisesta Kuntatyö 2030 -gaalassa. Palkinto tuli tänä syksynä palkatun täysiaikaisen sijaisen, eli niin sanotun ”tähtiopettajan” ansiosta. Tähtiopettaja toimii koulun sijaisena ja tarvittaessa myös hankkii kouluun ulkopuolisen sijaisen säästäen rehtorin työaikaa.

Varsinkin koronan aikaan on useilla opettajilla ollut pitkiä sairaslomia ja rehtoreilla on kulunut suuria osia työpäivistä sijaisten etsimiseen. Tämän lisäksi lyhytaikaisille sijaisille maksetaan korkeampaa palkkaa, jolloin työajan ja rahan menetys on suurempi.Tämän lisäksi varsinkin yläkoululla ulkopuolelta tulevan sijaisen työ on kurinopidollisesti ja työtapojen vierauden takia hankalaa.

Nämä kaikki voitaisiin ratkaista palkkaamalla ainakin suuremmille kouluille vakituinen sijainen. Jos käy niin, että kaikki opettajat ovat terveinä, tämä opettaja voii toimia resurssiopettajana tai erilaisten hankkeiden parissa, joihin täysipäiväisillä opettajilla harvoin jää aikaa.

Edellytämme, että Seinäjoella aloitetaan selvitys siitä kuinka monella koululla tällainen vakituinen sijainen toisi säästöjä ja olisiko Posion kaltainen menestys mahdollista saavuttaa täälläkin.