Seinäjoki on opetuksen, opiskelijoiden ja sivistystyön kaupunki. Täällä on laadukasta koulutustarjontaa varhaiskasvatuksesta ammatilliselle korkea-asteelle sekä monipuolista vapaan sivistystyön ja avoimen korkeakouluopetuksen tarjontaa. Koulutus ja sivistys muodostavat kaupunkimme elinvoiman perustan.Laadukas koulutus tuottaa osaajia ja aktiivisuutta, hyödyttäen koko alueen kehitystä.

Korkeakoulutus on valtion investointi alueen elinvoimaan. Tässä Etelä-Pohjanmaa on kuitenkin jäänyt huomattavaan paitsioon. Maakunnassamme on selkeästi vähiten korkeakouluopiskelijoita asukasta kohden. Koulutuksen ja opiskelijoiden merkitys Seinäjoen kuin myös koko Etelä-Pohjanmaan elinvoimalle on kiistaton, ja siksi myös korkeakoulutus tulisi nopeasti saada alueella kasvuun. Tähän mennessä alueen kansanedustajat ovat melko huonolla menestyksellä onnistuneet alueen korkeakoulutuksen kasvun lobbaustyössä ja tässä olisi paljon parannettavaa.

Orpon hallituksen leikkaukset avoimeen korkeakouluopiskeluun, vapaaseen sivistystyöhön ja opiskelijoiden etuihin vaarantavat opiskelijoiden toimeentulon lisäksi kaupunkimme ja koko maakunnan kehityksen. Etenkin avoimen korkeakouluopetuksen maksujen korotus osuu kipeästi alueellemme. Seinäjoen Vihreät ovat huolissaan kaupungin, maakunnan ja koko maan koulutuksen ja sivistyksen kehityksestä.

Seinäjoen Vihreät kannustaa alueen kansanedustajia ja maakuntamme päättäjiä ottamaan huomioon koulutuksen ja sivistyksen päätöksenteossaan rajoittamalla säästötoimia – erityisesti suojelemalla koulutusta ja tekemään investointeja, jotka vahvistavat Seinäjoen asemaa myös korkeakoulukaupunkina.

Seinäjoen Vihreät syyskokous 25.11.2023