Viime päivinä ja edellisenä kesänä on uutisoitu ministeriöiden ja hallituspuolueiden Pride-vastaisuudesta. Viimeksi Yle uutisoi 30.5.2024 useiden ministeriöiden päätöksistä vetäytyä yhteistyöstä Pride kansalaisliikkeen kanssa kokonaan.

On vaikea ymmärtää hallituspuolueiden Pride-vastaisuutta. Keneltä voi olla pois, että ihmiset saavat vapaasti olla omanlaisiaan? On kohtuutonta väittää, että jonkin väestöryhmän oikeuksien ajaminen olisi joltain toiselta pois. Valitettavasti sukupuolivähemmistöjen syrjintä on arkipäivää edelleen. Pride on keino näiden ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarvitsemme yhteiskunnassa kaikki mukaan, meillä ei yksinkertaisesti ole varaa syrjintään ja perustuslakimme kieltää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen perusteella. On myös epäinhimillistä ajatella, että yhteiskunnassa saisi näkyä vain enemmistöt.

Kansalaistoiminta ja järjestötyö ovat merkittäviä yhteiskunnan ja demokratian kantavia voimia, joita ilman yhteiskunta ei yksinkertaisesti toimi, ja joiden kanssa valtionhallinnon organisaatiot tekevät monipuolista ja laajaa yhteistyötä. Kansalaistoimijoiden tukeminen edistää demokratian, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja osallisuuden toteutumista lähellä kansalaisia. Yhteistyön rajaaminen tässä tapauksessa ei koske järjestöjä tai kansalaisliikkeitä yleisesti, vaan yhteistyön ulkopuolelle rajataan vain yksi ryhmä – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Vetäytyminen vain yhden kansalaisliikkeen tukemisesta on voimakas viesti – eikä lainkaan positiivinen sellainen. Toiminta kielii suvaitsemattomista asenteista, eriarvoistamisesta ja  poissulkemisesta sekä oikeistokonservatiivisten ajatusten vallalle pääsystä. Syrjintä ei voisi olla läpinäkyvämpää, ja olemattomat perustelut yksipuolisesta yhteistyöstä vetäytymisestä ovat täysin asiattomia Pride -vähemmistöjä kohtaan.

Vanhanaikaiset ja syrjivät asenteet tuntuvat vaarallisesti ujuttautuen yhteiskuntaan. Tähän on puututtava näkyvästi ja jatkuvasti, ja tuotava syrjintä näkyväksi. Äänestämällä ihmisoikeuksia, kansalaisyhteiskuntaa ja tasa-arvoa arvostavaa puoluetta, voi jokainen tehdä osansa suvaitsevamman yhteiskunnan rakentamiseksi.

Vihreiden näkökulmasta ihmisoikeuksien puolustaminen on itseisarvo: ihmisoikeuksia on puolustettava ihmisoikeuksien vuoksi. Etenkin meillä Etelä-Pohjanmaalla tunnutaan tietävän, että toiset tapaavat olla tasa-arvoisempia kuin toiset. Tätä asetelmaa voidaan pyrkiä purkamaan, mutta se ei onnistu nykyhallituksen keinoilla. Onneksi yhteistyötä valtionhallinnon tasolta edelleen tehdään jonkin verran ja myös kunnat voivat paikallisesti vaikuttaa hyväksyvän ilmapiirin luomiseen; Pride-viikkoa juhlitaan myös lakeuksilla Seinäjoella ja Lapualla.

Heidi Åkerman, Seinäjoen Vihreät
Piia Äijö, Etelä-Pohjanmaan Vihreät

Kirjoitus on julkaistu alunperin Ilkka-Pohjalaisen mielipideosastolla 5.6.2024.