Seinäjoen ja etenkin Ruukintien liikenneturvallisuus puhuttaa vuodesta toiseen. Ruukintien turvallisuus on ollut huolena koululaisten vanhemmilla, jotka ovat esittäneet toimenpiteitä Ruukintielle ainakin 90-luvulta asti.

Ruukintie on välillä Hakavainionkatu – Vuoritie leveäkaistainen, mutta sitä ei ole osoitettu katkoviivoilla kaksikaistaiseksi suuntaansa. Leveällä tiellä nopeudet nousevat usein todella koviksi ja Ruukintien varrella asuvat todistavat iltaisin ja öisin jopa kilpa-ajon kaltaista toimintaa tiellä. Tieosuudella tapahtuvat ylinopeudet ja kiihdyttely ovatkin yksi iso turvallisuutta heikentävä tekijä. Myös suojateiden kohdat ovat usein kevyen liikenteen käyttäjille vaarallisia, sillä leveän tien takia suojatien eteen pysähtyneen auton vierestä on helppo ajaa.

2013 Ruukintiellä pudotettiin ajonopeutta 50km -> 40km tunnissa välillä Siipipyöränkatu – Kivistöntie. Lisäksi Tuomikatu-Kuusikuja risteykseen on asennettu vilkkuvat valot toiselle Ruukintietä ylittävälle suojatielle varoittamaan tietä ylittävästä jalankulkijasta. Valitettavasti nämäkään toimet eivät ole auttaneet vaan vaaratilanteita on usein myös tuolla kohdalla Ruukintietä.

Ruukintielle on esitetty hidasteiden asentamista vauhtien hidastamiseksi. Tätä on esitetty myös Pohjanmaan poliisin toimesta. Hidasteita on aiemmin vastustettu raskaan liikenteen takia, joka kuitenkin on siirtynyt itäiselle ohitustielle. Siksi nyt olisi uudestaan pohdittava hidasteiden asentamista Ruukintielle.

Vaikka Ruukintie on kokoojaväylä pitää sen reitissä ottaa huomioon sijainti keskellä isoja asutusmassoja. Kasvavat kevyenliikenteen määrät puoltavatkin myös hidasteita.

Esitämme, että Ruukintien turvallisuutta parannetaan korotettujen suojateiden tai muiden hidasteiden avulla. Korotettua suojatietä voitaisiin ensisijaisesti testata Tuomikatu-Kuusikuja risteyksessä, jossa on 40km tuntinopeus.

Mikäli korotus osoittautuu toimivaksi, voitaisiin korotettuja suojateitä myöhemmin asentaa muuallekin levennetyn Ruukintien pätkälle. Näin saataisiin ajonopeuksia maltillisemmaksi ja kiihdyttelyä vähennettyä sekä lisättyä turvallisempia tienylityspaikkoja kevyenliikenteen käyttäjille.