Valtuustoaloite 20.2.2023

Yhdenvertainen mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan kaikille seinäjokisille 1.-2. -luokkalaisille

Seinäjoen kaupunki tarjoaa peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille iltapäivätoimintaa, ettei pienen lapsen tarvitse viettää iltapäivänsä yksin kotona vanhempien ollessa töissä. Toimintaa tarjoavien koulujen listausta tarkemmin tarkastellessa huomaa, että sieltä puuttuu neljä koulua: Kouran koulu Nurmossa, Alaviitalan koulu Peräseinäjoella sekä Aseman ja Topparlan koulut Ylistarossa. Näiden neljän koulun kohdalla iltapäivätoiminnan tarvetta ei edes tiedustella vanhemmilta.

Seinäjoella kouluilla tarjotaan iltapäivätoimintaa, jos 15 lasta tai enemmän on sen tarpeessa. Pienimmissä kouluissa tämä ehto ei tietenkään täyty. Kuitenkin myös pienissä kouluissa tarvetta iltapäivätoiminnalle on olemassa.

Esimerkiksi Kouran koululla annetaan vaihtoehto iltapäivätoimintaan osallistumiselle Keski-Nurmon koulun ryhmässä. Kuljetusta kahdeksan kilometrin matkalle koulusta toiseen ei kuitenkaan tarjota. On sanomattakin selvää, että tämä käytännössä poistaa mahdollisuuden siirtyä eri koululle iltapäivätoiminnan piiriin.

Esitämme, että iltapäivätoiminnan tarjoamisperusteita tarkastellaan uudelleen. Ensimmäisellä ja toisella luokalla lapsi on vielä hyvin pieni, eikä asuminen harvaanasutulla alueella vaikuta siihen, miten aikaisin lapsi on valmis viettämään tunteja yksin kotona. Vaikka asiassa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu, on mietittävä myös taloutta: onko miellä varaa menettää työelämästä ne vanhemmat, jotka joutuvat jäämään kotiin turvaamaan lapsensa ensimmäiset kouluvuodet? Onko meillä varaa heikentää perheiden tasa-arvoa alueellamme, etenkin, kun moni ala alueellamme kärsii työvoimapulasta..

Selvitetyksessä tulee tarkastella ainakin kahta eri näkökulmaa: Mikäli koulu on pieni, eikä siellä tarjota iltapäivätoimintaa, onko mahdollista mahdollista tarjota koulukyyti lähimpään toimintaa tarjovaan kouluun? Esimerkiksi Kouran koulussa moni lapsi on oikeutettu koulukuljetukseen jo alle 3km matkalla koulutien turvattomuuden vuoksi. Nämä lapset haetaan koulusta taksilla tai linja-autolla, joka palaa kuljetuksen jälkeen Seinäjoelle. Tuskin on kohtuuton taloudellinen kustannus kuljettaa nämä lapset iltapäivätoimintaan kodin sijaan.

Ryhmäkokona 15 lapsen vaatimus on kohtuuton etenkin harvaan asuttujen koulujen kohdalla, eikä lasten ja perheiden edun mukainen. Esitämme, että kaupunki ottaa ilmoittatumiskäytännön jokaisen koulun iltapäiväkerhotoimintaan ja laskee ryhmäkokovaatimusta 10 lapseen / ryhmä.

Vihreä valtuustoryhmä
Laura Ala-Kokko
Tuomas Ojajärvi
Mikko Muilu