Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022 isoimpana asiana oli talousarvio 2023, taloussunnitelma 2024-2026 sekä veroprosentit ensi vuodelle.
Viimeiset vuoden talousarviota on haastanut koronapandemia. Nyt sitä varjostaa maailmantalouteen haasteita luova Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja tämän myötä entisestään kiristynyt energiakriisi, sekä nousevat korot ja kiihtynyt inflaatio lisäävät kuluja.

Tämä oli ensimmäinen talousarvio, jossa sote-kustannuksia ei kaupungin budjetista löydy. Haasteita Seinäjoella kuitenkin luo kasvava kaupungi ja etenkin lapsimäärän kasvu, jonka myötä resursseja tarvittaisiin jatkuvasti enemmän muun muassa perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheen asiasta piti ryhmän puheenjohtaja Tuomas Ojajärvi.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Koronapandemia on luonut isoja haasteita kahteen viimeisimpään talousarvioon. Nyt haasteita talousarvion tekemiseen ja maailmantalouteen luo Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja tämän myötä entisestään kiristynyt energiakriisi. Tämän lisäksi nousevat korot ja kiihtynyt inflaatio lisäävät kuluja. Tässä haastavassa tilanteessa olemme rakentaneet ensimmäistä uuden ajan talousarviota, jossa sote-kustannukset poistuvat kaupungin päätöksenteosta.

Maailman tilanteesta huolimatta talousarvio on rakennettu optimistisesti ja hyvä niin. Tosin kunnan talousarviossa liiallinen optimismi voi taas myös kostautua tarvittavina lisätalousarviona.

Uuden talousarvion myötä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala nousee entistä suurempaan rooliin. Siksi se on myös toimiala, josta herkemmin lähdetään karsimaan, jos karsintaa tarvitaan. Tavoitetila on menojen kasvujen pitäminen 2%:ssa. Kaupungin kasvava lapsimäärä tarkoittaa kuitenkin jatkuvasti sitä, että tämä 2% ei missään nimessä riitä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Etenkin, kun meillä on jo nyt suuret luokkakoot ja tuntikehykset paukkuvat. Siksi onkin hyvä, että ensi vuodella kasvu saa olla suurempaa.

Vaikka sote kaupungin päätöksistä nyt poistuukin, niin kaupungilla on edelleen iso vastuu asukkaiden hyvinvoinnista ja sen edistämisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointiin myös panostetaan. Tämä on myös asia, johon joudutaan reagoimaan, mikäli rahat eivät meinaa riittää.

Olemme kuulleet usein talousarviota tehdessä, kuinka kaikissa palveluissa ei tarvisi pyrkiä kulta- tai platinatasolle vaan hopea- ja pronssitasonkin pitäisi olla riittävä. Lapsista ja nuorista puhuttaessa, meidän kuitenkin mielestäni pitäisi aina pyrkiä parhaaseen tasoon. Myös niissä toimissa, jotka eivät välttämättä ole lakisääteisiä tehtäviä. Se on parasta ennaltaehkäisevää työtä ja myös parasta hyvinvoinnin edistämistä.

Talousarvio on nyt rakennettu siten, että onnistuessamme pääsemme positiiviseen tulokseen ja lainamäärämme asukasta kohti laskee. Toivottavasti tähän tavoitteeseen on nyt helpompi päästä, kun luvassa ei ole soteyllätyksiä. Mutta voiko meillä olla edessä hyvinvointiyllätyksiä esimerkiksi perusopetuksen osalta?

Veroprosentteihin meillä ei tänä vuonna ole mahdollisuus vaikuttaa ainakaan tuloveron osalta, mutta toivottavasti tulevina vuosina me näkisimme myös veroprosenttien laskua. Pidetään siis huoli, että tulopohjamme vahvistuu entisestään kaupungin kasvun myötä. Siihen me voimme myös vaikuttaa näyttämällä, että meille kaikki on tervetulleita.

Tarvitsemme päätöstemme tueksi edelleen myös tietoa siitä, miten päätöksemme kaupunkilaisiin vaikuttavat ja että säästöt eivät käänny kuluiksi pidemmällä aikavälillä. Edelleen myös toivomme enemmän lapsivaikutusten arviointia. Tarvitsemme entistä enemmän päätöksiemme tueksi tietoa siitä, miten ne lapsiin ja nuoriin vaikuttavat.

Arvoisa puheenjohtaja, Vihreä valtuustoryhmä kiittää talousarvioprosessista ja kaikin puolin tämä on toiminut hyvin. Toki toivomme, että sisällöstä voidaan puhua rohkeasti ja myös kriittisesti prosessin viimemetreille asti, sillä lopullinen päätösvalta talousarviosta on valtuustolla.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn talousarvion, taloussuunnitelman ja veroprosentit kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.