Nuorten pahoinvointi on puhuttanut paljon viime aikoina, katuväkivallan lisääntymisestä koulukiusaamiseen. Sen sijaan, että tyytyisimme päivittelemään tilannetta meidän täytyy kuunnella nuoria ja miettiä yhdessä heidän kanssaan keinoja parantaa heidän hyvinvointiaan.

Yksi tapa puuttua pahoinvointiin on mielenterveystaitojen koulutus opettajille ja oppilaille, jossa käsitellään oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteita, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Näillä arkipäivän mielenterveystaitojen opetuksella voimme myös ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, kiusaamista ja kouluväkivaltaa.

Mielenterveystaitojen opettaminen ei yksin ratkaise ongelmia tai korvaa yhteiskunnan tukiverkkoja. Se on kuitenkin toimiva ja kustannustehokas keino ennaltaehkäistä ongelmia ja tarjota koko ikäryhmälle entistä parempia keinoja kohdata elämän haasteita ja tukea toisiaan.

Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivän mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä.

Esitämme, että Seinäjoen kouluissa toteutetaan oppilaille ja opettajille mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen.