Valtuutettu Tuomas Ojajärven pitämä ryhmäpuhe Hankintojen strategisesta toimenpideohjelmasta vuosille 2021-2025.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
Vihreiden ryhmäkokouksessa tämä uusi hankintojen toimenpideohjelma keräsi kiitosta. Kun kaupungin hankinnat on 200 miljoonaa euroa vuodessa, niin on todella tärkeää, että hankintoihin kiinnitetään erityistä huomiota kaikilla mittareilla.

Erityistä kiitosta täytyy nostaa siitä, että hankinnoissa kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota kestävään kehitykseen ja tätä samaa edellytetään myös kumppaneilta, joilta hankintoja tehdään. Tämän strategian kautta otetaan samalla myös jälleen isoja askelia kohti hiilineutraalia kuntaa. Etenkin, jos tähän toimenpideohjelmaan sitoutuu yhtä vahvasti myös kaikki kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiötkin.

Kestävään kehitykseen tähtäävien hankintojen ainoa kriteeri ei tietenkään voi olla raha ja edullisuus ja se asia on mielestämme hyvin huomioitu myös tässä. Toivotaan siis, että laajennettuja hankintakriteerejä uskalletaan kilpailutuksissa käyttää, vaikka se vähän enemmän työtä kilpailutuksilta vaatisikin.

Kaupungin hankinnoilla on suuri merkitys myös kaupungin yrityksille ja on tärkeää, että myös paikallisuutta ja lähituotantoa painotetaan. Toivommekin, että tämä ohjelma otetaan aktiiviseen käyttöön joka toimialalla.”