Valtuutettu Henna Rantasaaren ryhmäpuhe vuoden 2021 talousarviosta.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Jos joskus on talousarvion tekeminen ollut vaikeaa, niin tänä vuonna. Elämme aikaa, joka on haastanut meitä jokaisella osa-alueella. Taitavimmatkin ennustajat ovat uuden edessä ja voivat vain arvailla, mitä kaikkea edessä vielä onkaan.

Vaikka mekin tässä salissa olemme ihmeissämme, on meidän pyrittävä säilyttämään toimintakykymme. Meidän on tehtävä parhaamme, jotta Seinäjoki selviää tästäkin kriisistä niin hyvin kuin mahdollista.
Talousarvio on tehty optimististen ennusteiden perusteella. Pidän optimismista ja se onkin elämänasenteena oikein oiva. Kunnan talousarviossa liiallinen optimismi voi kuitenkin kostautua tarvittavana lisätalousarviona heti alkuvuodesta.

Onnistuessamme pääsemme ensi vuonna positiiviseen tulokseen. Vuosikatteemme tulee olemaan 23 miljoonaa ja lainamäärämme asukasta kohti laskee. Mutta nämä kaikki toteutuvat vain, jos onnistumme täydellisesti. Kuten jo totesin, on epävarmuustekijöitä tällä hetkellä ilmassa poikkeuksellisen paljon.
Menomme kasvavat maltilla, vain 2,5%. Kun palkat ja muut kustannukset nousevat, voidaan melkein sanoa, että pysymme samalla tasolla. Pieni kasvuvara haastaa toimialoja, joilla kustannukset nousevat. Olemme leikanneet ja kiristäneet nyörejä jo usean vuoden ajan. Näin ei voi jatkua loputtomiin, vaan meidän tulee antaa toimialoille mahdollisuus kehittää toimintaansa ja suunnata siihen myös varoja.
Meidän täytyy jatkossakin pitää huoli siitä, että jo valmiiksi vahva tulopohjamme vahvistuu entisestään. Siihen me tarvitsemme kaupunkilaisia, sekä nykysiä että uusia. Tarvitsemme heille myös töitä ja sitä myöden yrityksiä. Hyvin tehtyä työtä sekä uusien asukkaiden että yritysten saamiseksi on jatkettava edelleen.

Veroprosentit on hyvä pitää nyt ennallaan. Tulevat muutokset sote-uudistukseenkin liittyen vaikuttavat veroihimme jatkossa, joten tehdään mahdollisia muutoksia veroihin vasta myöhemmin
Vihreä valtuustoryhmä iloitsee panostuksista suun terveydenhuoltoon sekä oman erikoissairaanhoidon ja psykiatristen palveluiden kehittämisestä. Tämä toivottavasti auttaa meitä hillitsemään ostopalvelukuluja, mutta ennenkaikkea parantaa seinäjokisten elämänlaatua. Kannamme kuitenkin huolta perusterveydenhuollosta, johon varatut eurot tuntuvat kovin vähäisiltä koettuun tarpeeseen nähden.
Niin ikään olemme iloisia, että nyt budjettiin on varattu tilaa kahdelle uudelle koulupsykologille. Samaan aikaan olemme kuitenkin jopa vähän kauhuissamme siitä, kuinka peruspalveluita perusopetuksen puolella ollaan leikkaamassa. 17 opettajaa ja useita ohjaajia vähemmän tarkoittaa isompia opetusryhmiä ja sitä kautta vähemmän henkilökohtaista tukea yksittäiselle oppilaalle. En voi olla toteamatta, että tuntuu vähän hölmöläisten hommalta lyhentää peittoa toisesta päästä ja lisätä pala toiseen päähän. Opettajien jaksamista on koeteltu jo muutenkin lomautusten ja koronan takia. Jos työt kasaantuvat yhä pienemmälle joukolle, maksamme siitä mahdollisesti oppilaiden lisääntyvänä tarpeena erityisopetukseen ja muihin tukitoimiin.

Jatkossa meidän tulee entistä tarkemmin huolehtia siitä, että mietimme päätöstemme vaikutuksia tarkemmin. Tarvitsemme päätöstemme tueksi tietoa siitä, miten päätöksemme kaupunkilaisiin vaikuttavat. Silloin ehkä huomaamme, kuinka näennäisesti saamme aikaan säästöä, mutta todellisuuudessa kulut lisääntyvät toisaalla. Ryhmämme onkin sitä mieltä, että meidän on otettava seuraavalla valtuustokaudella käyttöön lapsivaikutusten arviointi. Näin saamme päätöksiemme tueksi tietoa siitä, miten ne lapsiin ja nuoriin vaikuttavat ja pystymme mahdollisesti arvioimaan niitä uudessa valossa.
Henkilöstösuunnitelma on tiukka ja mukaan hyväksyttävien toimien listalle ovat päässeet vain pakollisimmat. Uusi päiväkoti tarvitsee henkilökuntansa ja ikäihmisten kotihoidon vakinaiset sijaiset ovat välttämättömiä, jotta toiminta ei vaarannu. Iloitsemme myös vuorovaikutussuunnittelijan toimen vakinaistamisesta, tämä mahdollistaa entistä paremmin suunnitelmallisen ja jatkuvan kehittämisen esimerkiksi asukasosallisuuden lisäämiseksi.

Arvoisa puheenjohtaja, Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn talousarvion ja -suunnitelman, henkilöstösuunnitelman sekä veroprosentit kaupunginhallituksen esityksen mukaan.

Kiitos.”