Varavaltuutettu Anna Granlundin pitämä ryhmäpuhe vuoden 2019 hyvinvointiraportista.

”Arvoisat valtuutetut ja puheenjohtaja sekä viranhaltijat,

Olemme saaneet käsiteltäväksi kaupungin viime vuoden hyvinvointiraportin. Kiitos raportin kokoajille ansiokkaasta työstä! Vuosi 2019 oli vielä vanhaa normaalia, joten odotamme jännityksellä millaista raporttia käsittelemme ensi vuonna.

Keskitytään nyt kuitenkin käsillä olevaan raporttiin. Haluamme kiinnittää huomiota erityisesti lastensuojelussa pitkäjänteisellä työllä aikaan saatuun muutokseen avohuollon asiakasmäärissä, jossa panostamalla ohjaukseen ja varhaiseen tukeen on saatu aikaan raskaan pään kevennyksiä. Luvut lastensuojelussa ovat toki edelleen korkeat, sitä ei käy kiistäminen.

Samalla ennaltaehkäisyn tiellä voidaan jatkaa, kun lisäämme koulumaailmaan koululääkäreitä sekä psykologeja, niin että voimme jatkossakin lukea lasten ja nuorten hyvinvoinnin olevan korkealla tasolla ja että työntekijät jaksavat työssään paremmin. Panostusta varhaiseen tukeen tarvitaan erityisesti, jotta emme menettäisi yhtään nuorta mielenterveysongelmille. Ikärakenne niin Seinäjoella kuin koko maassa on kehittymässä siihen suuntaan, ettei varaa työikäisten eläköitymiseen ole, jos haluamme pitää kiinni hyvinvointiyhteiskunnasta. On kyettävä toimimaan kaikilla sektoreilla niin, ettei kukaan putoa matkasta. Turvaverkkojen on kannateltava.

Ikäihmisten määrä tulee kasvamaan ja se ennakoi myös palveluiden tarpeen kasvua. Seinäjoella on paljon kotona asuvia ikäihmisiä ja tästä on hyvä pitää kiinni, ettei jälleen raskaan pään kallis laitoshoito pääse lisääntymään. Ikääntyneet käyttävät paljon perusterveydenhuollon palveluita, mutta sen voi nähdä myös hyvänä asiana, sillä kun perusterveydenhuollon palvelut kaupungissa toimivat hyvin ja ovat osa ennaltaehkäisevää toimintaa, voimme tällä vaikuttaa erikoissairaanhoidon kasvaviin kustannuksiin.
Työttömyystilastot näyttävät Seinäjoella edelleen hyvältä, mutta nuorisotyöttömyys haastaa meitä edelleen. Vaikka lukua on saatu alaspäin, on tämä kestävyysvajeeseen viitaten hyvä ottaa erityisten toimenpiteiden alle, kuten nyt on jo tehtykin esim. Ohjaamon myötä.

Kaupungin kulttuuripalvelut ansaitsevat erityisen maininnan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Seinäjoen kulttuuripalvelut ovat vahvasti kiinni kaikenikäisten kaupunkilaisten arjessa ja saavutettavuus on kynnyksetöntä. Kirjastoja käytetään ja niissä viihdytään, koululaisille on tarjolla kerhotoimintaa ja korkeakulttuuriksi aiemmin luetut laitokset ovat nekin kaiken kansan saavutettavissa. Tästä on pidettävä kiinni!

Kuntien lakisääteinen velvoite koota hyvinvointiraportteja antaa meille erittäin hyvän työkalun suunnitella myös välttämättömät säästötoimet siten, ettei kaupunkilaisten hyvinvointi vaarannu. Voimme tilastoja seuraamalla suunnata toimintaa ja voimavaroja sinne missä niitä tarvitaan. Pelkkä leikkaaminen leikkaamisen vuoksi ja tasapuolisesti ei ole aina oikein kuntalaisia kohtaan, vaan on hyvä pysähtyä tällaisten tilastojen äärelle ja katsoa suurempaa kuvaa ja pidemmän aikavälin tähtäimiä.

Näillä sanoin, Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy hyvinvointiraportin.”