Valtuutettu Tuomas Ojajärven pitämä ryhmäpuhe tilinpäätöksestä, arviointikertomuksesta ja henkilöstötilinpäätöksestä:

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Yli 20 miljoonan euron alijäämäinen tilinpäätös herättää tietysti valtavaa huolta. Vielä enemmän se toki huolestuttaisi, jos tämä ei huolta täällä salissa herättäisi.

Tilinpäätös ei siis anna aihetta hymyyn, mutta kasvava kaupunki ei voi tässäkään tilanteessa pysähtyä laakereilleen. Meillä on ollut pakollisia kasvavan kaupungin investointeja, joita ei voi jatkuvasti lykätä eteenpäin, mikäli haluamme pysyä tällä kasvun tiellä.

Seinäjoki on pyrkinyt tekemään toimia taloutensa tasapainottamiseksi, samalla kovaa vauhtia kasvavan kaupungin muutokset huomioiden. Onkin hyvä, että väkiluku on kasvanut edelleen kovaa vauhtia ja työttömyyttä on onnistuttu vähentämään määrätietoisesti. Hyvistä toimista kertoo myös Seinäjoen kuva yrittäjämyönteisenä kaupunkina.

Mutta vastapuolella on tämä kaupungin velkamäärän kehitys ja toimintakulujen jatkuva kasvaminen. Hyvätkään toimet eivät tosin auta, jos asiat eivät ole kaupungista itsestä kiinni. Verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton ongelmia kukaan tuskin osasi esimerkiksi aavistaa.

Sairaanhoitopiirin yhä kohoavat maksut tuottavat jatkuvaa ongelmaa ja pitääkin jo alkaa kysymään, olemmeko me maksumiehinä sairaanhoitopiirin valtavissa investoinneissa vai hoitokustannusten kasvussa. Kaupungin kun tulisi ensisijaisesti pyrkiä pitämään huoli asukkaiden peruspalveluista ja ennaltaehkäisevistä toimista eikä sairaanhoitopiirin rakennuskannoista.

Tarkastuslautakunta on raportissaan tehnyt jälleen erittäin hyvää työtä. Raportti on selkeä ja helppolukuinen, kuten kuuluukin.

Tarkastulautakunta antaa oikein jälleen moitteita kaupungin velkaantumisesta ja kovasta investointitahdista. Strategian mukaiset tavoitteet velkakehityksen suhteen jäävät jälleen saavuttamatta. Haasteita riittänee jatkossakin kasvavassa kaupungissa ja koronakriisin tuomien ongelmien myötä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtaisessa toteutumisessa tarkastustuslautakunta on oikeassa kiinnittäessään huomiota siihen, että tavoitteiden tulee olla tarpeeksi hyvin mitattavissa.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden listaan lisäisin ehdottomasti myös lapsivaikutusten arvioinnin, joka etenkin lapsiperheystävällisessä kaupungissa tulisi tehdä kaikissa päätöksissä. En malta olla nyt kysymättä, kuinka moni on nähnyt tällaista lapsivaikutusarviota päätösten yhteydessä?

Henkilöstötilinpäätöksestä on ilo huomata, että sairaspoissaolot ovat laskeneet. Yleensä näihin poissaoloihin vaikuttaa myös työssäjaksaminen ja onkin syytä pitää huoli, että työntekijöiden työmäärää ei kuormitu liikaa esimerkiksi henkilöstöön kohdistuvilla leikkauksilla.

Myös henkilökunnan työhyvinvoinnista on syytä pitää huoli. Onkin kuulunut huolestuttavaa kommenttia henkilökunnan suunnasta, että yhteisöllisyys on huonontunut, kun erilaisia työntekijöiden yhteisiä tyky- ja tyhypäiviä on karsittu. Toivottavasti tämä huoli otetaan vakavista henkilöstöhallinnossa.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Vaikka investointitahti herättää huolta, on investointeja kasvavassa kaupungissa jatkettava jatkossakin, mikäli me haluamme pysyä tällä kasvun tiellä. Ja tähän kasvuun me kaikki todennäköisesti uskomme, kun investointeja hyväksymme. Näivettyvä ja palvelujaan heikentävä kaupunki, kun ei varmasti herätä kiinnostusta. Investointeihin on edelleen kiinnitettävä kuitenkin tarkempaa huomiota. Tukevatko investoinnit kestävää kehitystä ja parantavatko ne asukkaiden palvelua sekä yritysten toimintaedellytyksiä? Investointeihin on edelleen herättävä tarpeeksi ajoissa ja tehtävä määrätietoisesti strategiaan pohjautuvia päätöksiä. Kaikkien investointien, myös niiden pienempien tulee myös olla niin avoimia, ettei ne jää valtuutetuilta huomaamatta isossa budjettikokonaisuudessa.

Meillä on tänäänkin tulossa päätettäväksi iso investointikokonaisuus, joka kuitenkin on keskustan kehittämisen kannalta tärkeä. Meillä on samalla myös edessä isot haasteet tulevinakin vuosina taloudellisesti, eikä korona-kriisin vaikutukset kuntatalouteen tule varmasti helpottamaan tilannetta.

Toivottavasti samalla kuitenkin muistetaan, että säästöjä ei voida aina ottaa tärkeää työtä kuntalaisten eteen tekevien työntekijöiden pussista. Nämä säästöt näkyvät aina samalla moninkertaisina säästöinä lapsilla ja nuorilla. Sopeuttamistoimissa ja taloudentasapainottamisessa pitääkin rohkeasti katsoa myös vaihtoehtoja, millä verotuloja voidaan mahdollisesti lisätä kaupungissa.

Hyvä puheenjohtaja ja valtuutetut. Vaikka tulos on kaupungille viime vuoden osalta huono tulee meidän jatkaa määrätietoisesti kaupungin kehittämistä. Otamme lämpimästi vastaan myös keskustan esitykset pidemmän tähtäimen suunnitelmista velkaantumisen taitamiseksi. Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen kuten esitetty.”