Valtuutettu Henna Rantasaaren pitämä ryhmäpuhe kaupunginjohtajan valinnasta:

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Olemme tekemässä yhtä tämän valtuustokauden tärkeimmistä päätöksistä. Tänään niitä on listalla useampi, ja tänään tehtävillä päätöksillä sinetöidään isoja asioita, jotka vievät Seinäjokea eteenpäin.

Jotta asiat etenevät, tarvitaan niihin sitoutunut, pätevä johtaja. Vaikka me teemme päätökset ja suuret linjavedot, on kaupunginjohtajalla merkittävä rooli näiden päätösten eteenpäin viennissä.

Seinäjoen kaupunginjohtajavalinta käynnistettiin alkuvuodesta kovin odotuksin. Valinta kiinnostaa kaupungin rajojen ulkopuolellakin, koska maakunnan keskuskaupungin valinnat säteilevät myös ympäristöön.
Seinäjoen strategia on kasvaa. Siksi halusimme, että uudella johtajallamme olisi kokemusta isommista ympyröistä. Edellytimme myös perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, elinkeinoelämän tuntemusta ja vahvaa suhdetoimintaosaamista. Kielitaito, kansainvälisyys ja viestintätaidot kirjattiin ylös myös, ilman niitä ei kaupunginjohtaja enää pärjää.

Haluamme kiittää kaikkia kiinnostuksensa Seinäjokea kohtaan osoittaneita, mutta erityisesti viimeisten vaiheiden kolmikkoa: Jari Jokista, Jaakko Kiiskilää ja Olli-Poika Parviaista. Teistä jokainen on omilla vahvuuksillaan ansainnut paikkansa finaalikolmikossa.

Koska kuitenkin voimme valita vain yhden, tulee meidän laittaa ehdokkaat järjestykseen ja valita heistä paras. Siihen työhön on otettava avuksi prosessin alkuvaiheessa kirjatut kriteerit. Kokemus, suhteet, kansainvälisyys.
Arvoisat valtuutetut. Vertailtuaan kaupunginjohtajalle asetettuja kriteereitä ja hakijoiden osaamista, on vihreä valtuustoryhmä päättänyt esittää Seinäjoen uudeksi kaupunginjohtajaksi Olli-Poika Parviaista.

Kasvavan kaupungin johtajalla on hyvä olla näkemystä ja kokemusta siitä suunnasta, johon kaupunkia ollaan viemässä. Parviaisen kokemus Tampereen kaupungin johdosta on vahvuus, jota ei voi ohittaa. Hänen suhteensa valtionhallintoon ovat aivan omaa luokkaansa ja hallussa ovat myös kansainväliset verkostot. Kun näihin yhdistetään Parviaisen henkilökohtaiset ominaisuudet, on kasassa loistava yhdistelmä tietoa ja taitoa, jonka avulla Seinäjoki kasvaa ja kehittyy.

Meidän strategiassammekin määrittelemät arvot ovat tahto, rohkeus ja vastuullisuus. Me kaikki jaamme saman tahdon saada kaupungillemme paras kaupunginjohtaja. Nyt tarvitsemme rohkeutta tehdä oikea ja vastuullinen valinta.

Kiitos.”