Henna Rantasaari piti ryhmäpuheen Seinäjoen keskustan kestävän liikkumisen toimenpideohjelmasta.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kiitos tekijöille tästä Seinäjoen keskustan kestävän liikkumisen toimenpideohjelmasta. Se on selkeä, konkreettinen ja ja helposti luettava. Selvitys on toteutettu pääosin valtionavustuksella, jota on haettu, koska tavoitteena oli edistää Seinäjoen kaupunkikeskustaa viihtyisäksi. Tämä on tavoite, jonka varmasti kaikki jaamme.

Tämän ohjelman vahvuus on mielestäni se, että siinä ei suljeta mitään liikkumismuotoa pois. Kävelyä, pyöräilyä ja autoilua kehitetään rinta rinnan, niin kuin Seinäjoen kaltaisessa kaupungissa kuuluukin.
Ohjelmaa valmisteltaessa toteutettiin sähköinen kysely. Kyselyyn vastanneista 92% haluaisi pyöräillä enemmän. Tämä on vahva viesti, jota emme voi ohittaa. Hyväksyimme juuri äsken osallisuusmallin ja olimme yksimielisiä siitä, että kaupunkilaisia on kuunneltava, kun kaupunkia kehitetään. Meillä on pyöräilyn kehittämiseen loistavat edellytykset, jo pelkästään tasaanen maa on iso hyöty. Lisäksi etäisyydet ovat puolellamme: kolmen kilometrin säteellä keskustasta asuu 26 000 seinäjokista, mikä on 42% asukkaista, ja viiden kilomertin päässä 45 000, joka on jo 73% kaikista kaupungin asukkaista. Se on iso määrä potentiaalisia pyöräilijöitä.

Tavoitteet ohjelmassa on asetettu vuoteen 2030. Liikkuminen tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana muuttumaan, näin ennustetaan useissa selvityksissä. Myös meidän pitää siksi varautua täällä. Osa ohjelman toimenpiteistä saattaa tuntua meistä nyt liioitelluilta, mutta ne eivät ole sitä tulevaisuudessa. Sitä ajatellen me kuitenkin näitä päätöksiä täällä teemme.

Pyöräilyn ja jalankulun mahdollistaminen ja siihen kannustaminen on mitä suuremmissa määrin myös kaupungin terveydenedistämisen työtä, sitä emme voi kiistää, emmekä väistellä. Arkiliikunta on uusissa liikuntasuosituksissakin saanut entistä isomman roolin. Sillä on väliä, miten liikumme päivän aikana. Emmekä voi unohtaa ympäristövaikutuksiakaan. Jokaisen meistä on mietittävä valintojamme uudestaan.
Olen kehunut aika monta pyöräilynedistämispaperia tässä salissa, kuten valtuutettu Wallinkin. Jotta tämä oivallinen ohjelma ei jäisi niiden muiden joukkoon yhdeksi arkistoitavaksi paperiksi, ehdotan vakavasti harkittavaksi, että perustamme ohjelman toteuttamisesta vastuussa olevan työryhmän. Työryhmän tehtävänä olisi varmistaa, että toimenpiteisiin ryhdytään. Ohjelma sisälsi jatkotoimenpiteisiin valmiin polun, jota kulkemalla voidaan vielä tarkemmin konkretisoida toimenpiteitä.

Näillä sanoin vihreä valtuustoryhmä kannattaa ilolla päätösesitystä, että kaupunki edistää kestävän liikkumisen etenemistä Seinäjoella.”