Tuomas Ojajärvi piti vihreiden ryhmäpuheen Seinäjoen kaupungin osallisuusmallista:

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

On hieno nähdä, että Seinäjoen kaupungissa pyritään vahvasti kehittämään asukkaiden osallisuusmahdollisuuksia. Usein osallisuus ymmärretään vain palautekanavina ja mahdollisuutena osallistua päätöksiin. Osallisuus on yhtälailla myös yksityisten ihmisten tai yhdistysten aktivismia osallistua kaupungin kehittämiseen kaupungin tuella ja myötävaikutuksella.

Ilman aktiivisten kaupunkilaisten osallisuutta moni hieno asia Seinäjoellakin olisi jäänyt tekemättä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä viime vuosilta haluan nostaa vaikka Lakeuden elämysliikunnan tekemän työn elämysliikuntapaikkojen rakentajana. Ilman aktiivisten yhdistysten, ihmisten ja kaupungin yhteistyön mahdollisuutta näistäkään moni ei olisi ehkä toteutunut.

Osallisuudessa on erityisen tärkeää ottaa huomioon myös he, jotka eivät ole yhtä aktiivisia. Monilla asukkailla on kaupungin kannalta hyviä kehittämisideoita. Toisaalta myös asukkaiden negatiiviset palautteet pitää pystyä ottamaan vastaan ja mahdollisuuksien mukaan yrittää korjata kaupunkilaisten kokemia epäkohtia.

Seinäjoella osallisuudessa on hyvin huomioitu asukkaita asukasraadeissa ja kehittämisryhmissä. Myös asukkaiden huomioiminen kaupunkisuunnittelussa on otettu viime vuosina vahvasti mukaan.
Suurta kiitosta on tullut kaupunkiympäristön palautekanavasta, jossa viesteihin on vastattu nopeasti ja palautteeseen on nopeasti myös reagoitu korjaamalla mahdollisia ongelmia.
Samanlaisia palautekanavia olisikin syytä kehittää myös kaupungin muille toimialoille.

Meidät valtuutetut on valittu vaalien kautta päättämään kaupungin asioista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että voisimme sulkea korvamme vaalien välillä asukkailta. Meidän on hyvin tärkeä ottaa tosissaan ihmisten ääni, joita erilaisten osallisuuskanavien kautta tulee. Tämä ääni pitää ottaa huomioon silloinkin, kun me täällä salissa ehkä olisimme erimieltä. Mikäli osallisuuden kautta saadaan vahva viesti jonkun asian kehittämisen puolesta kaupunkilaisilta ja me päätämmekin täällä toisin, niin minkälaisen viestin se antaa näistä prosesseista? Pitääkö ihmiset tämän jälkeen osallisuutta tärkeänä kanavana, jossa asukkaita oikeasti kuunnellaan?

Tätä osallisuutta kannattaa kaupungissa kehittää kokoajan. Se vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää myös asukkaiden tyytyväisyyttä, kun kaupunkilaiset pääsevät itse kehittämään asuinaluettaan. Hallinnon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä huolehtiminen lisää luottamusta päätöksentekoon, jote siitä tulee myös huoehtia yhtenä osallisuuden osa-alueena. On myös hyvä, jos jo tämän vuoden aikana saataisiin avoimet näyttely- ja suunnittelutilat osallisuuden parantamiseksi.

Asukkaita tulisi myös edelleen kannustaa kuntalaisaloitteiden tekemiseen. Toisaalta jo tehdyt kuntalaisaloiteet kuin valtuustoaloitteetkin ja niihin tehdyt toimet tulisi olla kirjattuna ja helposti löydettävissä.

Kevään budjettineuvotteluihin antaisin evästykseksi, että nyt voisi olla hyvä aika kokeilla osallisuusmallia myös budjetin yhteydessä Seinäjoella. Osallistavaa budjettia voidaan kokeilla alkuun pienellä määrärahalla. Se antaa kuitenkin jälleen selkeän viestin kaupunkilaisille, että heidän mielipiteillään todellakin on väliä muulloinkin kuin vain neljän vuoden välein vaaleissa.
Jatketaan tätä hyvää työtä osallisuuden osalta jatkossakin.”