Seinäjoen vihreä valtuutettu Tuomas Ojajärvi jätti 26.8.2019 Seinäjoen kaupunginvaltuustolle aloitteen maksuttoman puistoruokailun aloittamisesta Seinäjoella. Toiveena on, että maksuttoman lounaan tarjoamista kokeiltaisiin jo kesällä 2020, jossain Seinäjoen puistossa.

Alla valtuutettu Ojajärven aloite kokonaisuudessaan.

Aloite puistoruokailun järjestämisestä Seinäjoella

Puistoruokailussa kaupunki tarjoaa maksuttoman lämpimän aterian kesäaikana alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille leikkipuistossa tai vastaavassa paikassa. Ruokailija tuo mukanaan omat aterimet ja ruoka-astian sekä mahdollisesti juoman. Ruokalistat rakennetaan kuumakuljetuksiin ja puistotarjoiluun hyvin soveltuvista ruoista, kuten keitoista ja pataruoista.

Samanlaisia puistoruokailuja on toteutettu Suomessa monissa kaupungeissa ja esimerkiksi Helsingissä isoa suosiota nauttivilla puistoruokailuilla on monikymmenvuotiset perinteet.

Kesä on monelle nuorelle aikaa, jolloin lämmintä ruokaa joutuu odottamaan iltapäivään asti, kunnes vanhemmat pääsevät töistä. Puistoruokailulla voidaan edistää näin ollen nuorten ravinnollista hyvinvointia kesäaikana. Puistoruokailu lisää myös yhteisöllisyyttä kaupungissa niin lapsiperheiden kuin nuorten keskuudessa.

Aloitteen yhteys kaupunkistrategiaan

Aloite tukee Seinäjoen kaupunkistrategiaa. Strategian mukaan Seinäjoki on pohjoismainen ruokakaupunki, joten ruokaketjun vahvistamisen ohella voimme vahvistaa lasten ja nuorten kesäajan terveellistä ruokailua.

Ennen kaikkea aloite tukee strategiaa perheiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja vahvistaa kuvaa Seinäjoesta lapsiystävällisenä kaupunkina. Puistoruokailulla saavutetaan strategisia tavoitteita myös lasten, nuorten ja perheiden tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Aloite tukisi myös Healthy Kids of Seinäjoki -projektia.

Kustannukset

Puistoruokailun kustannukset riippuvat ruokailijoiden ja jakelupäivien määrästä sekä yksikkötuotantokustannuksista. Aloitteessa vertailukohdaksi tuotantokustannuksista on otettu sama yksikköhinta kuin Helsingissä eli 1,15€/ateria.

Seinäjoella on noin 5300 alle kuusivuotiasta ja 6300 7-15-vuotiasta eli mahdollisia ruokailijoita on päivässä noin 11600. Mikäli jokainen alle 16-vuotias kävisi kesän aikana yhden kerran ruokailemassa, syntyisi puistoruokailusta noin 14000€ kustannukset vuodessa.

Aloite
Esitämme, että Seinäjoella aloitetaan kokeilu maksuttomasta puistoruokailusta alle 16-vuotiaille. Puistoruokailua voidaan kokeille ensin esimerkiksi liikennepuiston yhteydessä muutaman viikon ajan ensi kesänä ja laajentaa mahdollisesti muihin puistoihin ja pidemmälle ajalle, mikäli se saavuttaa suosiota.

Aloitteen allekirjoitti toistakymmentä valtuutettua.