Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Henna Rantasaari piti tilinpäätöksestä alla olevan ryhmäpuheen.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös on alijäämäinen 7,5 miljoonaa. Se on alkuperäistä talousarviota huonompi, mutta kuitenkin muutettua talousarviota parempi. Alijäämäisyyteen löytyy selkeät syyt, kuten verojen tilitysjärjestelmän ongelmat, kiky, kasvanut poistojen määrä ja kirjatut omaisuuden arvonalentumiset.

Investoimme kuluneena vuonna paljon, kuten kasvavan kaupungin kuuluukin. Investoinnit ovat sijoituksia tulevaisuuteen, eivät pelkkä kuluerä. 106 miljoonaa konserninkin tasolla on kuitenkin paljon ja kaupungin osuus siitä, 41 miljoonaa, on meidän kokoiselle kaupungille jo aika hurja lukema. Kun tarkastelen viime vuonna tehtyjä investointeja, en kuitenkaan osaa sanoa, mikä niistä olisi pitänyt jättää tekemättä.

Investointien suuresta määrästä johtuen vuosikate ei riittänyt niiden rahoittamiseen. Velkaannuimme siis lisää. Tämän teimme kuitenkin hyvästä syystä, kaupunkilaisten vuoksi. Iloitsen siitä tulevaisuususkosta, mitä näen ympärilläni. Jos näkymät olisivat huono, emme me näitä investointeja tekisi. Eikä meidän edes tarvitsisi. Se on kuitenkin paljon huonompi vaihtoehto. Olemme päättäneet kasvaa ja sen eteen teemme nyt työtä. Vaikka velan kehitys on tärkeä mittari, on kuitenki muistettava, että muilla mittareilla olemme tehneet erittäinkin positiivista tulosta. Kokonaiskuva kaupungista ja sen taloudesta on hyvä.

Investointeja on jatkettava, mutta edelleen niitä tulee arvioida tarkasti. Investointien on oltava tuottavia. Kun rakennettava joka tapauksessa on, tulee se tehdä kannattavasti. Panostamalla vähän enemmän suunnittelutyöhön saattaa säästää toimintakuluissa, kun investointi on tehty ja se on otettu käyttöön. Tuottavuudella tarkoitan myös pääomaa, jota investointi tuottaa. Suunnitteilla oleva Perhekeskus Aallokko ja suunnitteilla olevat koulut ja päiväkodit ovat meille taas mahdollisuus osoittaa, miten julkinen rakentaminen voi tuoda lisäarvoa perustoiminnan lisäksi. Viittaan jälleen lemppariini Apilaan. Valtakunnallinen ja kansainvälinenkin huomio, lisääntynyt kirjaston käyttö ja sitäkautta lukemisen lisääntyminen ja kaupunkilaisten hyvinvointi. Tässä yhtälössä on vain voittajia.
Vuonna 2018 toimintakulumme kasvoivat, mutta toimintatuottomme pienenivät. Tässä on meillä tehtävää. Koska kasvamme, en usko menojemme tulevaisuudessakaan vähenevän. Siksi meidän tuleekin kiinnittää jatkossa enemmän tulopuoleen. Olkaamme tässäkin innovatiivisia, tehdään jotain uutta.

Kiitämme tarkastuslautakuntaa ja tarkastuspäällikköä loistavasti toteutetusta arviointikertomuksesta. Onnistumiset ja puutteet on kirjattu selkeästi ja arviointikertomusta oli helppo lukea. Esiin nostetut seikat ovat olennaisia ja niihin on kiinnitettävä jatkossa huomiota. Yllätyksiä arviointikertomus ei kuitenkaan nostanut esiin, mikä on tietenkin hyvä. Olemme kartalla siitä, miten meillä menee. On tärkeää tunnistaa sekä vahvuudet että heikkoudet, ja laittaa ne töihin.

Arvoisa puheenjohtaja, Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen kuten esitetty.”