HOIVAKOTIEN TILANNE SELVITETTÄVÄ MYÖS SEINÄJOELLA
Valtuutettu Tuomas Ojajärvi jätti 28.1.2019 kirjallisen kysymyksen kaupunginhallitukselle, koskien hoivakotien tilannetta Seinäjoella.

”Kirjallinen kysymys Seinäjoen kaupunginhallitukselle

Esitän kunnioittavasti kaupunginhallitukselle seuraavan kirjallisen kysymyksen:
Aikooko kaupunginhallitus tarkastuttaa Seinäjoella toimivia vanhusten hoivapalveluita, muualla Suomessa nyt esiin nousseiden ongelmien myötä?

Olemme saaneet viikonloppuna lukea hoiva-alalla toimivien yritysten ongelmista vanhusten palveluissa. Suurimmat ongelmat näissä yrityksissä kohdistuvat resursseihin, jotka ovat olleet alimitoitettuja. Lain määräämää hoitajamitoitusta on kierretty muun muassa ”haamutyöntekijöillä” ja jättämällä sijaisia palkkaamatta.

Myös Seinäjoelta on kuulunut sekä omaisten että henkilökunnan toimesta, että täällä toimivissa vanhusten hoivapalveluyksiköissä olisi samankaltaisia ongelmia.

Pyydän kaupunginhallitusta selvittämään valtuustolle, onko Seinäjoen palveluyksiköissä mahdollisesti samankaltaisia resurssiongelmia vanhustenpalveluissa ja mikäli niitä löytyy, minkälaisiin toimenpiteisiin kaupunki näiden ehkäisemiseksi ryhtyy.

Seinäjoella 28.1.2019
Kaupunginvaltuutettu Tuomas Ojajärvi”