Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Henna Rantasaari piti alla olevan ryhmäpuheenvuoron talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tulevan vuoden talousarvion laadinnassa ei tullut esiin isoja asioita, joista oltaisiin oltu erimielisiä. Isoja asioita toki on, mutta viime hetken toiveet jäivät tänä vuonna vähemmälle kuin esimerkiksi viime vuonna. Osin tämä johtuu varmasti siitä, että viimevuotisetkaan eivät ole täysin toteutuneet. Esimerkiksi ryhmien viime vuonna esittämä huoli ja toive Huhtala 10 korvaavista tiloista on edelleen ratkaisematta. Toivon todellakin, että saamme asian pian päätettäväksi.

Investoimme tulevanakin vuonna reippaasti. Ryhmämme pitää näitä investointeja kuitenkin tarpeellisina. On selvää, että tuleville vuosille 2020-2022 taloussuunnitelmassa esitellyt investoinnit punnitaan tarkkaan ja tilanne niiden suhteen elää. Tässä tulee olla tarkkana ja miettiä investointeja monelta kantilta. Osa niistä myös tuottaa ja siihen meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota.

Kokoomuksen Mäki-Hakolan huoli Seinäjoen Energian tulevista investoinneista on aiheellinen. Nyt lisätty vaatimus miljoonan lisäosingoista ei ole kuitenkaan merkittävässä osassa, kun puhutaan näistä investoinneista ja niihin tarvittavista varoista. Lisäosingot on keino, jota omistaja voi halutessaan käyttää oman taloustilanteensa niin vaatiessa.

Investointitarpeita Energialla todellakin on. On hyvä, että yhtiössäkin on nyt herätty siihen, että turpeen polttaminen ei ole kestävä tapa tuottaa energiaa.

Syksyllä julkaistiin suurimpien kaupunkien päästövertailu. Seinäjoen sijoitus päästötilastoissa on surullinen. Yhtenä isona syynä huonoon sijoitukseemme on juurikin Seinäjoen Energian kaukolämmön tuottamiseen käyttämä turve. Kaupungin tulee tukea ja jopa edellyttää omalta yhtiöltään vahvoja toimia päästöjen vähentämiseen. Tämä tarkoittaa investointeja uudenlaisiin tapoihin tuottaa energiaa.
Osa tähän päästövertailusijoitukseen johtavista päästöistä tulee liikenteestä. Tämän kehityksen taittamisen olemme onneksi jo aloittaneet panostamalla vahvasti julkiseen liikenteeseen. Työtä täytyy jatkaa ja meidän tulee tehdä pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten joukkoliikennettä Seinäjoella parannetaan entisestään. Nyt on päästy hyvään alkuun.

Myös muita ilmastokeinoja on, ja ne tulee ottaa Seinäjoellakin vahvemmin käyttöön. Esimerkiksi rakennuskannan energiatehokkaaksi parantaminen sekä julkisten hankintojen ilmastonäkökulma ovat aiheita, jotka tulee ottaa käsittelyyn. Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitsemme valtiota, mutta kunnissakin voidaan tehdä paljon.

Toivoin viime vuoden puheessani, että tänä vuonna ottaisimme strategian vahvemmin käyttöön budjettia tehtäessä. Tämä kai olisikin se ideaalitilanne. Budjetti ja strategia ovat nyt kuitenkin ristiriidassa keskenään. Tämä johtuu siitä, että jo meidän strategia on ristiriidassa omien tavoitteidensa kanssa. Olemme valinneet hyvin vahvasti kehityksen tien, jota nyt kuljemme. Samaan aikaan strategiassa linjataan, kuinka lainamäärä ei saa nousta ja talous pitää saada tasapainoon. Nämä kaksi tavoitetta eivät toteudu samaan aikaan: kasvava kaupunki ja sen palvelut yhdistettynä vähenevään velkaan ja tasapainoiseen talouteen ei vaan ole mahdollinen yhdistelmä.

Paitsi strategian, myös muiden asiakirjojen tulisi näkyä ja ne tulisi ottaa huomioon budjettia laadittaessa. Meidät on hyväksytty ehdokkaaksi Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi. Tämä edellyttää lasten ja nuorten huomioimista kaikissa toimissa, myös budjetoinnissa.

Arvoisa puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä hyväksyy esitetyt veroprosentit ja talousarvion vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2022.”