Valtuutettu Henna Rantasaari piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron henkilöstösuunnitelmasta vuodelle 2019.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Lähtökohta henkilöstösuunnitelman tekemiseen oli tulosalueilla haastava. Uusia vakansseja vastaan piti osoittaa säästöt muualta henkilöstöstä, jotta niitä saa perustaa. Tämä ei käytännössä mahdollista uusia vakansseja, ainoastaan henkilörakenteen muutoksia. Pääsääntöisesti tästä on pidetty myös kiinni.

Esittelytekstissä lukee, että kaupungin henkilöstömäärä ei voi kasvaa enempää. Kaupunkilaisten määrä kuitenkin kasvaa koko ajan. Teemme jopa erittäin aktiivisesti töitä sen eteen, että kaupungin väkimäärä kasvaa, mikä on ihan oikein. Ristiriita tässä on ilmeinen, sillä myös uudet asukkaat tarvitsevat palveluita. Kaupungin henkilöstömäärän ennallapitäminen tilanteessa, jossa palveluiden käyttäjien määrä kasvaa, on kestämätön yhtälö. Vaadittaisiin liian kovia tehostamistoimia, jotta tähän pystyttäisiin.

Tähän samaan liittyen, meillä on paljon määräaikaisia työntekijöitä. Niistä muutamia vakinaistetaan nyt, mikä on hyvä. Tämä on suunta, johon tulee pyrkiä jatkossakin. Emme voi kattaa väestönkasvusta syntyvä palvelutarvetta vain määräaikaisilla, jossain vaiheessa meidän on mietittävä, mihin tarvitsemme vakinaista henkilökuntaa turvaamaan laadukkaat palvelut.

Valtuustoryhmämme pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että panostamme lastensuojeluun. Jo aiemmin kaupunginhallituksen hyväksymät työntekijät uuteen, kaupungin omaan lastensuojelulaitokseen ovat tärkeitä. Samoin nyt perustettavat vakanssit, jotka sijoittuvat ennaltaehkäisevään työhön, ovat äärimmäisen tärkeitä.

Myös ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotihoitoon panostaminen on hyvä ratkaisu. Nyt perustettavat kuusi lähihoitajan tointa ovat välttämättömiä. Työt on joka tapauksessa tehtävä ja vielä meillä jää jaettavaa yksityisillekin toimijoille.

Tiukassa taloustilanteessa on tehtävä vain välttämättömimmät toimet. Näemme, että niin on nyt toimittu. Meidän on kuitenkin oltava jatkuvasti hereillä ja seurattava henkilöstötilannetta jatkuvasti. Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja siksi meidän on oltava valmiita tekemään tarvittavia lisäyksiä myös kesken kauden.

Arvoisa puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä hyväksyy henkilöstösuunnitelman esitetyn mukaan.”