Seinäjoen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Henna Rantasaari piti tilinpäätöksestä ja arviointikertomuksesta alla olevan puheenvuoron.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Tilinpäätöksemme on hyvä. Voimme kiittää sen valmistelusta niin osaavaa virkahenkilöstöämme, kuin itseämmekin. Monella mittarilla olemme onnistuneet niin edeltävän vuoden kuin myös alkuvuoden 2018 aikana. Onnistuimme kasvattamaan väkilukua ja pienentämään työttömyysprosenttia, verotulomme kasvoivat, samoin kuin vuosikate. Samalla onnistuimme kuitenkin myös turvaamaan tärkeät palvelut kaupunkilaisille.

Viime vuonnakin leikkasimme, mutta monessa kohdassa onnistuimme niin hyvin, että toiminta parhaimmillaan parani. Epäonnistumisista otetaan opiksi ja parannetaan. Voimme olla aiheesta ylpeitä.
Tarkastuslautakunnan raportti on erittäin selkeä, iso kiitos siitä. Tänä vuonna sen luettavuudessa oli onnistuttu erittäin hyvin. Plussat ja miinukset näin selkeästi listattuna tekee toiminnan tarkastelun helpoksi paitsi meille luottamushenkilöille, niin myös kaikille kaupunkilaisille. Näin juuri tuleekin olla, ei piiloteta epäonnistumisiakaan, vaan tuodaan ne avoimesti julki.

Eniten tarkastulautakunta antaa moitteita kaupungin velkaantumisesta ja ihan aiheestakin. Emme ole yltäneet strategian mukaisiin tavoitteisiin velkakehityksen suhteen. Velkaa on otettu ja ihan varmasti otetaan jatkossakin.

Me investoimme, kuten kasvavan ja kehittyvän kaupungin tuleekin. Vihreä kollegani vertailukaupungistamme Hämeenlinnasta totesi omassa vastaavassa tilinpäätöstä käsitelleessä puheessaan, että ”Kehittyminen maksaa aina. Näivettyminen on ilmaista.” Voisin todeta aivan samoin.

Iloitsen siitä tulevaisuususkosta, mikä meillä Seinäjoella on. Jos näkymät olisivat huono, emme me näitä investointeja tekisi. Eikä meidän edes tarvitsisi. Se on kuitenkin paljon huonompi vaihtoehto. Olemme päättäneet kasvaa ja sen eteen teemme nyt työtä. Vaikka velan kehitys on tärkeä mittari, on kuitenki muistettava, että muilla mittareilla olemme tehneet erittäinkin positiivista tulosta. Kokonaiskuva kaupungista ja sen taloudesta on hyvä.

Investointeja on siis jatkettava, mutta saadun palautteenkin perusteella investointeihin on jatkossa kiinnitettävä huomiota entistä tarkemmin. Niiden tulee ensinnäkin olla suunnitelmallisia, kuten tarkastuslautakin vahvasti edellyttää. Haluamme pois kulttuurista, jossa herätään tarpeisiin myöhässä ja yhtäkkiä. Investointien tulee nojata vahvasti strategiaan, silloin niillä on tarpeeksi vahva pohja. Sekä meillä päätöksentekijöillä että virkahenkilöstöllä on oltava riittävästi aikaa perehtyä valmisteluun ja esittelyyn, jotta päätökset voidaan perustaa tarkkaan harkintaan.

Investointien on oltava myös tuottavia. Kun rakennettava joka tapauksessa on, tulee se tehdä kannattavasti. Panostamalla vähän enemmän suunnittelutyöhön saattaa säästää toimintakuluissa, kun investointi on tehty ja se on otettu käyttöön. Tuottavuudella tarjoitan myös pääomaa, jota investointi tuottaa. Tässä voidaan kääntä katse meidän uuteen kirjastoomme. Apila on hyvä esimerkki onnistuneesta julkisesta rakentamisesta ja siitä, kuinka julkinen rakennus voi tuoda lisäarvoa perustoiminnan lisäksi. Valtakunnallinen ja kansainvälinenkin huomio, lisääntynyt kirjaston käyttö ja sitäkautta lukemisen lisääntyminen ja kaupunkilaisten hyvinvointi. Vain voittajia.

Hyvä puheenjohtaja ja valtuutetut. Vielä lyhyesti: suhteellisen hyvä tulos, varteenotettavia parannusehdotuksia ja vahva tulevaisuususko. Näillä eväillä on hyvä jatkaa eteenpäin. Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen kuten esitetty.”