Seinäjoen valtuusto käsitteli tänään kokouksessaan pyöräilyn edistämisohjelmasta vuosille 2018-2021. Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoron asiasta piti varavaltuutettu Henna Salo.

”Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

perjantain Suomen Kuvalehdestä saimme lukea kaupungin kannalta hyviä uutisia. Seinäjoki oli yksi niistä harvoista kunnista, joissa syntyvyys oli kasvanut 30 vuoden aikana. Tämän kaupungin päättäjät saavat tehdä töitä poikkeuksellisen toiveikkaana tulevaisuuden suhteen. Toki se vaatii rohkeutta visioida.
Kohta lanseerattava kaupungin brändi ja suunnitelmat kaavoituksen ja rakentamisen suhteen luovat uutta, yhä kaupunkimaisempaa Seinäjokea. Siihen liittyy olennaisesti joukkoliikenteen ja pyöräilyn ja jalankulun mahdollisuuksien parantaminen. Ja niitä täytyy parantaa huomattavasti, myös niiden uusien veronmaksajien takia. Paitsi että nykyään ihmiset haluavat liikkua kaupungissa paljon muutoin kuin omalla autolla, niin Seinäjoelle hakeutuvat uudet asukkaat arvostavat erityisesti ympäröivää luontoa. Sen varjelu vaatii yksityisautoilun vähentämistä.

Ympärillä on silti yhä paljon maaseutua, jossa oman auton käyttö on välttämätöntä. Keskustan lähialueilla tulisi olla hyvät pyöräilyreitit senkin takia, että sekä kauempaa Seinäjoen sisältä että sankoin joukoin naapurikunnista tulevien autoille riittää tilaa.

Toinen hyvä peruste pyöräilyn lisäämiselle on terveydellinen. Niskahartiaseudun ja alaselän kivut ovat sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti merkittävin sairauslomapäiviä aiheuttava syy.
Jyväskylän yliopistossa tänä vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan niska- ja hartiaseudun kivut olivat vähäisempiä niillä, jotka pyöräilivät työmatkansa 3-5 kertaa viikossa.

Parempi terveys vähentää sairauspoissaoloja sekä parantaa yleisesti ihmisten hyvinvointia.
Pyöräilyn edistämisohjelma on erittäin tärkeä osa Seinäjoen kasvusuunnitelmia sekä talouden että viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Myös sen tekeminen avoimesti yhdessä asukkaiden kanssa on hyvä esimerkki avoimesta hallinnosta ja asukkaiden kuulemisesta ja osallisuudesta. Hyvä, että ohjelma on selkeästi rakennettu ja siinä on konkreettisia toimenpiteitä ja niistä vastaavat tahot.
Muistuttaisin vielä siitä, että ryhmien välisissä neuvotteluissa on sovittu, että yhtenä konkreettisena toimenpiteenä pyöräkaistoja kokeiltaisiin Ruukintiellä.

Kiitos kaikille valmistelijoille, ohjelma on hyvä ja erittäin kannatettava.”