Seinäjoen Vihreä valtuustoryhmä on tänään jättänyt aloitteen nimettömän rekrytoinnin käyttöönottamisesta Seinäjoella. Aloitepuheenvuoron piti valtuutettu Henna Rantasaari.
Alla valtuustoryhmän aloite kokonaisuudessaan.

Valtuustoaloite 21.5.2018
Nimetön rekrytointi käyttöön Seinäjoen kaupungissa

Toivomme, että Seinäjoella otetaan kaikki työkalut käyttöön kaikenlaisen syrjimisen vähentämiseksi. Nimetön rekrytointi on todettu toimivaksi tavaksi vähentää syrjintää työnhaussa. Valitettavasti yhä, vuonna 2018, hakijan ominaisuudet, jotka eivät vaikuta työn suorittamiseen, kuten oletettu sukupuoli tai etninen tausta, saattavat vaikeuttaa haastatteluun pääsyä. Nykypäivänä myös vahvat mielipiteet voivat olla este työnhaussa. Nimetön rekrytointi ei kitke pelkästään syrjintää, vaan myös suosimista. Se tekee vaikeammaksi ylläpitää hyvä veli -järjestelmää, jossa kaverin lapselle tai puolison veljelle pedataan hyvä työpaikka.

Nimettömässä rekrytoinnissa poistetaan hakemuksista kaikki se tieto, mikä ei ole tehtävän kannalta merkityksellistä. Näitä ovat esimerkiksi hakijan nimi, ikä, sukupuoli, kansalaisuus ja äidinkieli. Valitsijoille jää siis hakijoista esille vain tieto karttuneesta kokemuksesta ja osaamisesta. Hakijan henkilöllisyys selviää valitsijoille vasta haastattelussa, jonka jälkeen rekrytointi jatkuu normaalisti. Nimetön rekrytointi ei siis ole automaatti, joka hoitaa koko rekrytointiprosessin. Kohtaamista ihmisen kanssa ei poisteta prosessista, vaan haastattelussa hakijan henkilöllisyys luonnollisesti selviää rekrytoijille. Sosiaalinen kontakti on tärkeä osa rekrytointiprosessia, eikä sitä tulekaan missään vaiheessa poistaa.

Nimettömän rekrytointiprosessin on todettu vähentävän sukupuoli- ja ikäsyrjintää rekrytoinnissa sekä edistävän esimerkiksi toisen polven maahanmuuttajien työllistymistä. Se myös kertoo kaupunkilaisille ja hakijoille siitä, että kaupungissa aidosti tahdotaan välttää niin positiivisten kuin negatiivistenkin ennakkokäsitysten vaikuttamista rekrytointipäätöksiin sekä edistää henkilöstön monimuotoisuutta niin iän, sukupuolen kuin etnisen taustankin suhteen.

Kuntarekry mahdollistaa nimettömän rekrytoinnin, eikä toimintatapa näin aiheuta lisätyötä. Kaupungeissa, joissa nimetöntä rekrytointia on kokeiltu aikaisemmin on manuaalisen henkilötietojen poistamiseen kuluvan työajan koettu olevan ainoita negatiivisia puolia menetelmässä. Muuten nimettön rekrytointi on koettu hyväksi sekä työnantajan että työnhakijan kannalta.

Esitämme, että Seinäjoen kaupungissa otetaan käyttöön nimetön rekrytointi.