Seinäjoen kaupunginvaltuusto päätti 19.2.2018 kaupunkistrategiastaan vuosille 2018-2025.
Vihreä valtuustoryhmä oli kaikin puolin tyytyväisiä uuteen strategiaan, mutta toivoivat tasa-arvon korostamista strategiassa. Valtuusto äänesti vihreiden muutosehdotuksesta, joka hävisi äänin 42-8.

Alla Vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuhe kokonaisuudessaan.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Seinäjoella kaupunkistrategia alkaa olla sellainen kuin kasvavan kaupungin ja maakuntakeskuksen strategian kuuluu ollakin. Se huomioi ne tarpeet, jotka suurella kaupungilla kuuluu ollakin.

Yrittäjyys on keskeisessä roolissa työpaikkojen luojana, joten kaupungin kuuluu antaakin sille tilaa monimuotoisesti strategiassa.

Kulttuurin vahva rooli tapahtumakaupungin strategiassa on oikeutettu. Kulttuurin merkitys kun hyvinvointiin on tutkitusti todistettu. Seinäjoelle sen merkitys myös talouteen on merkittävä.

Seinäjoki ei kuitenkaan kasvun keskellä unohda myöskään juuriaan vaan se huomioi hyvin kaikki kaupunginosat ja kylät. Myös ne kauempana keskustasta sijaitsevat, jotka ovat yksi tärkeä tekijä koko kaupungin elinvoimalle.

Strategia siis puhuu meidän kylistä, yhteisestä kaupungista ja kaikkien Seinäjoesta, mutta… Valitettavasti strategiassa kiinnittyy huomio yhden edellisiäkin yhdistävän ja erittäin tärkeän kaikkia asukkaita suuresti koskevan asian vähäisyyteen. Tuo asia on tasa-arvo.

Strategiasta löytyy yrittäjäjohdannainen sana 34 kertaa. Kulttuurille tapahtumakaupunki antaa tilaa 18 sanan verran. Nuoria huomioidaan tässä paperissa neljä kertaa yrittäjyyttä vähemmän eli 8 kertaa. Lapsijohdannaiset sanat jäävät enää viiteen. Entä se tasa-arvo? Se löytyy paperista tasan kaksi kertaa, joissa toisessakin sillä viitataan digitalisuuteen.

Tasa-arvon pitäisi olla yksi tärkeimpiä asioita kaupungilla. Tasa-arvoa korostamalla kaupunki osoittaa, että sille kaikki asukkaat ovat yhtä tärkeitä. Strategia voi olla melkoista sanaleikkiä suurimmalle osalle, mutta tasa-arvosta puhuttaessa kaikki tietävät mistä on kyse. Tästä syystä on hieman surullista lukea strategiaa, jossa tasa-arvoa arvostetaan näin vähän. Miltä tämä näyttää Seinäjoen asukkaista tai mitä tämä kertoo meistä ulospäin?

Vihreä valtuusto ryhmä hyväksyy strategiapaperin tässä vaiheessa muilta osin, mutta koska koemme tasa-arvon kaupunkistrategiassa yhtä mainintaa tärkeämmäksi esitämme, että palvelut kohdan alle korjataan otsaketeksti muotoon: Elämisen laadun parantaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä tasa-arvo ovat valintojamme.

Viestinnälliseltä kannalta toivomme, että tästä usean sivun strategiapaperista saadaan myös lyhyempi, pääkohdat kiteyttävä versio sekä visuaalisesti ilmaistu versio. Täten strategia saadaan paremmin jalkautettua sekä kaupungin työntekijöille että kaikille asukkaille.”

Ryhmäpuheen piti valtuutettu Tuomas Ojajärvi.