Seinäjoen vihreiden ja vasemmiston valtuustoryhmät tekivät valtuustoaloitteen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen purkamiseksi. Aloitteen allekirjoitti myös valtuutettuja kokoomuksen ja sdp:n riveistä. Valtuustoaloite alla kokonaisuudessaan:

”Seinäjoen kaupunki on vuodesta 2016 rajannut subjektiivista päivähoito-oikeutta 20 tuntiin viikossa, mikäli toinen vanhemmista on kotona. Tätä Suomen hallituksen mahdolliseksi tekemää rajausta on perusteltu kustannussäästöillä.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen ei kuitenkaan ole tuonut sellaisia säästöjä kuin etukäteen oli laskettu, ei valtakunnallisesti eikä paikallisesti. Rajaamisen tuomia säästöjä on myös ollut vaikea todentaa. Seinäjoki ei tee tässä poikkeusta. Monessa kaupungissa onkin nyt purettu näitä tehtyjä rajauksia, sekä säästöjen vähäisyyden että lasten ja perheiden eriarvoisen kohtelun takia.
Kun päivähoito-oikeutta Seinäjoella rajoitettiin, ei tehty minkäänlaista vaikuttavuusarviointia.

Esimerkiksi työttömälle päivähoito-oikeuden rajaus on tarkoittanut lyhyiden työmahdollisuuksien menettämistä ja työnhaun vaikeutumista. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen myös asettaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa olevien perheiden lapset eriarvoiseen asemaan. Tarve säännölliseen päivähoitoon korostuu etenkin perheissä, joissa on työttömyyttä, uupumusta tai päihde- ja mielenterveysongelmia. Subjektiivinen päivähoito-oikeus onkin tärkeä lastensuojelun ennaltaehkäisevä tukitoimi. Oikeuden rajaaminen voi aiheuttaa mittavia kuluja ja haasteita pitkällä aikavälillä.
Yllä on perusteltu, kuinka rajausta ei kannata tehdä vain taloudellisten perusteiden pohjalle.

Tärkeintä on kuitenkin se, että subjektiivinen päivähoito ilman rajauksia on lapsen oikeus. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen, joka antaa lapselle mahdollisuuden oppia, leikkiä, ulkoilla ja kehittää sosiaalisia taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa turvallisessa ympäristössä.

Subjektiivinen kokopäiväinen hoito-oikeus pitää kuulua kaikille perheen taustasta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Näin turvaamme lasten oikeudet ja perheiden tasa-arvoisen kohtelun. Me allekirjoittaneet esitämme, että Seinäjoki purkaa tekemänsä rajauksen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen.”