Tänään Seinäjoen valtuustossa eniten keskustelua herätti kaksi kaavamuutosta. Valitettavasti molempien kaavojen äänestyksessä jäimme vähemmistön edustajiksi.

Ensimmäinen kaavamuutos koski Pajuluomaan kaavailtua kaupan kaavaa. Itse kaupan tuloa emme vastustaneet, mutta kaavaan vahvasti liitetty Vapaudentienjatke herätti meissä huolta.
Valtuutettu Tuomas Ojajärvi esittikin, että kyseinen pykälä nostettaisiin pöydälle, kunnes selvitys vapaudentien jatkeesta on saatu ja käsitelty. Tällöin olisimme nähneet ennen kaavamuutosta myös valtuutettujen kannan Vapaudentien jatkeeseen. Pöydälle jättämistä kannatti 13 henkilöä yli puolue rajojen, mutta hävisimme lopulta voittaneelle Pertti Mäki-Hakolan (kok.) ehdotukselle, jossa kaava hyväksyttiin, mutta lisäksi päätökseen kirjattiin, että Vapaudentien jatke käsitellään erillisenä.

Toinen kaavamuutos koski Kapernaumin kaavaa, pesäpallokenttää vastapäätä sijaitsevää tyhjää tonttia. Hallituksen ehdotus oli, että paikalle voidaan rakentaa viisikerroksinen talo. Me kannatimme Irene Tureniuksen (kesk.) esitystä, että kaava palautetaan valmistukseen. Meidän mielestämme 3-4 kerroksinen talo olisi ollut riittävä. Tämän äänestyksen hävisimme äänin 37-13.

Vihreiden valtuustoryhmää edusti tänään Tuomas Ojajärven lisäksi Henna Rantasaari ja Anna Granlund.