Seinäjoen vihreä valtuustoryhmä teki aloitteen julkisen liikenteen parantamisesta Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon alueille.

Puuttuvat julkisen liikenteen yhteydet haittaavat kauempana asuvien koululaisten kuin vanhempienkin liikkumista Seinäjoen keskustan ja kodin välillä. Etenkin huolta on aiheuttanut nuorten pääseminen koulusta kotiin, jos viimeinen koulukyyti on mennyt. Moni haluaisi myös illalla harrastuksiin julkisen liikenteen avulla.

Julkiseen liikenteeseen tulisi panostaa Kanta-Seinäjoen alueen lisäksi myös Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon suuntiin. Huonot julkisen liikenteen yhteydet asettavat kauempana asuvat seinäjokiset eriarvoiseen asemaan. Vanhuksilla ja lapsilla ei välttämättä ole käytössään mitään muuta kulkuyhteyttä keskustan palveluihin. Toimiva julkinen liikenne pitää kuntaliitosalueita elinvoimaisina ja houkuttelevampina jatkossakin.

Nuorten julkisen liikenteen käyttöä tulisi myös tukea paremmin. Ne, jotka oppivat nuorena käyttämään julkista liikennettä tehokkaasti, käyttävät sitä varmemmin myös jatkossa. Selvitystä voitaisiin tehdä käytännössä ja kohdennetusti ilman massiivisia lisäkalustohankintoja.

Esitämme, että Seinäjoella selvitetään mahdollisuus laajentaa Komia liikenteen käyttöä ja vuoroja myös Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon suuntaan. Samalla voitaisiin selvittää, voisiko joukkoliikenteen palveluita tarjota kaikille alle 18-vuotiaille ilmaiseksi.