Valtuutettu Tuomas Ojajärvi piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron Ideaparkin esisopimuksesta.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vihreät eivät tunnetusti ole olleet peltomarkettien suurimpia kannattajia. Isoimpina ongelmana näissä on nähty etenkin yksityisautoilun lisääntyminen ja toisaalta keskustan näivettyminen. Seinäjoelle kaavailtua Ideaparkkia ei kuitenkaan voida tarkastella täysin perinteisen peltomarketin muodossa sillä sen sijoituspaikka tulee olemaan vain parin kilometrin päässä ydinkeskustasta alueella, jossa jo valmiiksi sijaitsee kaupan keskittymää ja joka on voimakkaassa kasvussa asukasmäärältään.

Keskustan käsite on monissa kaupungeissa nykyään laajempi suurien kauppojen keskittyessä omille alueilleen. Keskustan ei siten tarvitsekaan olla enää nykyään parin korttelin kokoinen vaan se voi levitä laajemmalle alueelle. Ydinkeskustan jatkuva näivettymisen pelko on silti tässäkin tapauksessa yksi meidän huolistamme.

Keskustan kehitystä tuleekin Ideaparkista huolimatta jatkaa nykyisellään ja etenkin keskusta-asumista pitää lisätä voimakkaasti. Asukkaiden määrän kasvaessa myös ydinkeskusta tarvitsee palveluja enemmän ja tulee tätä kautta eläväisemmäksi. Tässä pitääkin korostaa halpojen asuntojen merkitystä keskustan asukasmäärän kasvussa.

Vihreät näkevät positiivisena ideaparkin brändin, jonka avulla Seinäjoelle saadaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja se tuo asiakasvirtaa myös kauempaa Seinäjoelle. Tässä yhteydessä olisi jo hyvä miettiä, kuinka tätä asiakasvirtaa saataisiin liikkumaan myös ydinkeskustaan.

Yksi ratkaisu olisi sujuva joukkoliikenne Ideaparkin ja keskustan välille. Emme tässä vaiheessa vielä aja tälle välille ratikkaa tai metroa, vaan bussiliikenteestä on hyvä aloittaa. Rakennukseen pystynee vielä tässä vaiheessa vaikuttamaan ja toivoisimme esimerkiksi katettua bussipysäkkiä suoraan rakennuksen viereen, jolloin asiakkaat voisivat kävellä busseille suoraan ovesta kuivin jaloin.
Toivomme myös, että ideaparkin julkisivuun pystyttäisiin vielä tässä vaiheessa vaikuttamaan.

Rakennuksen ulkonäöllä on voimakas merkitys sille, kuinka se vetää asiakkaita puoleensa. Oulun ideaparkin kaltainen metallikehikko ei välttämättä ole asiakkaasta houkuttelevan näköinen eikä lisää viihtyvyyttä ympäröivällä asuinalueella.

Vaikka ideaparkissa on omat riskinsä ja keskustan näivettymisen pelko on aiheellista, emme näe, että se olisi riittävä syy estää tunnettua yritystä tulemasta Seinäjoelle. Ideaparkkien luvut osoittavat, että ne ovat hyviä asiakasmagneetteja ja siitä on hyötyä myös paikallisille yrityksille. Vihreä valtuustoryhmä puoltaa esisopimuksen hyväksymistä Sukari invest Oy kanssa.”